Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
15911
Liczba kart ważnych
866
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

5.44%

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

81.88%

Finansowanie partii z budżetu państwa

12.40%

Przepisy prawa podatkowego

94.95%
Kod Nazwa jednostki Nr Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
220106 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Onyx" w Miastku
Miastko Osiedle Ceglane 1
77-200 Miastko
1 90,48% 12,70% 96,83% 979 65
6.64 %
220106 Siedziba Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku
Miastko ul. Konopnickiej (obecnie Juliana Tuwima) 12 (1)
77-200 Miastko
2 85,25% 12,90% 93,55% 995 65
6.53 %
220106 Przedszkole Miejskie Nr 3 w Miastku
Miastko ul. Konopnickiej (obecnie Juliana Tuwima) 10 (2)
77-200 Miastko
3 82,72% 14,81% 100,00% 1211 81
6.69 %
220106 Państwowa Straż Pożarna w Miastku
Miastko ul. Konstytucji 3 Maja 2a
77-200 Miastko
4 70,97% 16,13% 93,44% 1130 64
5.66 %
220106 Przedszkole Miejskie Nr 1 w Miastku
Miastko ul. Koszalińska 19
77-200 Miastko
5 70,73% 12,20% 87,80% 853 41
4.81 %
220106 Zespoł Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
Miastko ul. Młodzieżowa 3
77-200 Miastko
6 82,05% 10,26% 93,59% 1176 78
6.63 %
220106 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miastku
Miastko ul. Kujawska 1
77-200 Miastko
7 86,67% 9,33% 98,67% 1029 75
7.29 %
220106 Centrostal Konstrukcje Sp. zo.o w Miastku
Miastko ul. Kaszubska 20
77-200 Miastko
8 94,03% 7,35% 98,53% 1332 69
5.18 %
220106 Zespół Szkół w Dretyniu
Dretyń 26
77-203 Miastko
9 84,21% 16,22% 92,11% 1120 38
3.39 %
220106 Szkoła Podstawowa w Słosinku
Słosinko 4
77-211 Miastko
10 76,00% 24,00% 92,00% 981 25
2.55 %
220106 Szkoła Podstawowa w Świerznie
Świerzno 4
77-222 Miastko
11 68,18% 13,64% 90,91% 1019 44
4.32 %
220106 Świetlica Wiejska w Trzcinnie
Trzcinno 8a
77-200 Miastko
12 86,67% 3,33% 93,10% 853 31
3.63 %
220106 Szkoła Podstawowa w Piaszczynie
Piaszczyna 6-7
77-207 Miastko
13 80,00% 7,50% 94,87% 976 40
4.10 %
220106 Środowiskowy Dom Samopomocy w Miastku
Miastko ul. Konopnickiej (obecnie Juliana Tuwima) 12 (1)
77-200 Miastko
14 76,92% 12,20% 100,00% 885 41
4.63 %
220106 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miastku
Miastko ul. Kujawska 1
77-200 Miastko
15 82,05% 12,66% 97,44% 1253 79
6.30 %
220106 Szpital Miejski w Miastku sp z o.o.
Miastko Wybickiego 30
77-200 Miastko
16 78,57% 20,69% 80,00% 119 30
25.21 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl