Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
64522
Liczba kart ważnych
4126
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

6.39%
3.66 %
4.05 %
4.44 %
4.82 %
5.21 %
5.60 %
5.99 %
6.38 %
6.76 %
7.15 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.52%

Finansowanie partii z budżetu państwa

15.05%

Przepisy prawa podatkowego

94.23%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
220704 Prabuty 81,26% 12,40% 93,31% 10455 618
5.91 %
220705 Ryjewo 79,33% 19,61% 94,50% 4412 218
4.94 %
220703 Kwidzyn 80,58% 13,70% 93,93% 8575 581
6.78 %
220702 Gardeja 76,44% 17,98% 90,48% 6506 238
3.66 %
220701 Kwidzyn 78,89% 15,35% 95,08% 30062 2267
7.54 %
220706 Sadlinki 82,00% 15,42% 92,46% 4512 204
4.52 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl