Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
75968
Liczba kart ważnych
5389
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
4

Frekwencja w regionie

7.09%
3.88 %
4.50 %
5.12 %
5.74 %
6.36 %
6.99 %
7.61 %
8.23 %
8.85 %
9.47 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

80.54%

Finansowanie partii z budżetu państwa

14.13%

Przepisy prawa podatkowego

94.52%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl