Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
128094
Liczba kart ważnych
10574
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
6

Frekwencja w regionie

8.25%
6.74 %
7.03 %
7.32 %
7.60 %
7.89 %
8.18 %
8.47 %
8.76 %
9.04 %
9.33 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

80.02%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.20%

Przepisy prawa podatkowego

95.37%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl