Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
141600
Liczba kart ważnych
11871
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
8

Frekwencja w regionie

8.38%
5.61 %
6.02 %
6.44 %
6.85 %
7.26 %
7.68 %
8.09 %
8.50 %
8.91 %
9.33 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

81.67%

Finansowanie partii z budżetu państwa

15.99%

Przepisy prawa podatkowego

95.24%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl