Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
111679
Liczba kart ważnych
7813
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
3

Frekwencja w regionie

7.00%
5.58 %
5.84 %
6.10 %
6.36 %
6.62 %
6.88 %
7.13 %
7.39 %
7.65 %
7.91 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

81.05%

Finansowanie partii z budżetu państwa

15.23%

Przepisy prawa podatkowego

94.70%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl