Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
91524
Liczba kart ważnych
6786
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
4

Frekwencja w regionie

7.41%
6.04 %
6.28 %
6.52 %
6.76 %
7.00 %
7.24 %
7.47 %
7.71 %
7.95 %
8.19 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

82.10%

Finansowanie partii z budżetu państwa

17.54%

Przepisy prawa podatkowego

95.21%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
240503 Gierałtowice 84,21% 13,67% 94,29% 9171 773
8.43 %
240504 Pilchowice 81,93% 20,52% 96,11% 9106 737
8.09 %
240506 Sośnicowice 81,37% 15,64% 95,35% 6884 463
6.73 %
240507 Toszek 79,42% 20,62% 94,62% 8010 498
6.22 %
240508 Wielowieś 82,04% 17,07% 93,29% 4855 293
6.04 %
240501 Knurów 83,50% 16,36% 95,18% 30349 2410
7.94 %
240502 Pyskowice 78,54% 20,91% 95,19% 14487 1031
7.12 %
240505 Rudziniec 82,88% 16,88% 96,89% 8662 581
6.71 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl