Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
70334
Liczba kart ważnych
4408
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2

Frekwencja w regionie

6.27%
5.15 %
5.37 %
5.59 %
5.81 %
6.03 %
6.26 %
6.48 %
6.70 %
6.92 %
7.14 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

82.85%

Finansowanie partii z budżetu państwa

15.04%

Przepisy prawa podatkowego

94.30%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
240606 Panki 85,48% 13,58% 97,08% 4169 247
5.92 %
240608 Przystajń 79,23% 21,29% 92,75% 4860 266
5.47 %
240601 Kłobuck 83,01% 16,47% 96,02% 16954 1222
7.21 %
240602 Krzepice 85,23% 19,22% 95,61% 7753 448
5.78 %
240604 Miedźno 84,27% 9,89% 92,23% 6260 388
6.20 %
240609 Wręczyca Wielka 82,73% 13,47% 93,61% 14431 821
5.69 %
240603 Lipie 80,62% 12,44% 93,21% 5342 393
7.36 %
240605 Opatów 83,88% 10,11% 91,76% 5555 286
5.15 %
240607 Popów 80,48% 17,27% 92,90% 5010 337
6.73 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl