Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
62820
Liczba kart ważnych
5139
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

8.18%
5.12 %
5.65 %
6.17 %
6.70 %
7.23 %
7.76 %
8.28 %
8.81 %
9.34 %
9.86 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

82.09%

Finansowanie partii z budżetu państwa

15.00%

Przepisy prawa podatkowego

91.96%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
240708 Woźniki 79,67% 15,11% 90,91% 7796 626
8.03 %
240701 Lubliniec 83,11% 14,55% 95,03% 19032 1977
10.39 %
240702 Boronów 80,65% 10,87% 44,44% 2764 187
6.77 %
240705 Kochanowice 79,95% 11,44% 91,01% 5696 372
6.53 %
240706 Koszęcin 83,86% 13,42% 94,79% 9522 711
7.47 %
240703 Ciasna 79,10% 22,06% 93,41% 6830 350
5.12 %
240704 Herby 81,34% 17,77% 93,25% 5843 568
9.72 %
240707 Pawonków 84,27% 15,22% 93,33% 5337 348
6.52 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl