Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
111706
Liczba kart ważnych
9490
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

8.50%
6.54 %
6.95 %
7.37 %
7.78 %
8.20 %
8.61 %
9.02 %
9.44 %
9.85 %
10.27 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

81.52%

Finansowanie partii z budżetu państwa

15.16%

Przepisy prawa podatkowego

95.16%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl