Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
46196
Liczba kart ważnych
3857
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

8.35%
7.74 %
7.92 %
8.09 %
8.27 %
8.44 %
8.62 %
8.80 %
8.97 %
9.15 %
9.32 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

84.32%

Finansowanie partii z budżetu państwa

14.69%

Przepisy prawa podatkowego

91.11%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
241402 Imielin 82,82% 14,15% 71,54% 6894 655
9.50 %
241404 Bojszowy 83,67% 16,03% 97,09% 5917 560
9.46 %
241401 Bieruń 85,75% 14,73% 95,00% 15549 1204
7.74 %
241403 Lędziny 82,53% 13,93% 95,30% 13007 1026
7.89 %
241405 Chełm Śląski 87,90% 15,48% 92,40% 4829 412
8.53 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl