Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
99753
Liczba kart ważnych
7453
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

7.47%
5.74 %
6.02 %
6.30 %
6.57 %
6.85 %
7.13 %
7.41 %
7.69 %
7.96 %
8.24 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

81.62%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.14%

Przepisy prawa podatkowego

94.13%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl