Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
122596
Liczba kart ważnych
9056
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

7.39%
5.28 %
5.67 %
6.06 %
6.45 %
6.84 %
7.24 %
7.63 %
8.02 %
8.41 %
8.80 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

80.53%

Finansowanie partii z budżetu państwa

17.41%

Przepisy prawa podatkowego

93.72%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl