Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
167680
Liczba kart ważnych
11338
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

6.76%
4.34 %
4.78 %
5.21 %
5.65 %
6.09 %
6.53 %
6.96 %
7.40 %
7.84 %
8.27 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

81.61%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.27%

Przepisy prawa podatkowego

94.09%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl