Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
68972
Liczba kart ważnych
4478
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

6.49%
4.69 %
5.10 %
5.50 %
5.91 %
6.31 %
6.72 %
7.12 %
7.53 %
7.93 %
8.34 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.81%

Finansowanie partii z budżetu państwa

18.86%

Przepisy prawa podatkowego

93.30%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
260503 Końskie 79,11% 18,22% 95,05% 30191 2294
7.60 %
260504 Radoszyce 80,17% 35,36% 89,83% 7482 353
4.72 %
260501 Fałków 82,49% 15,73% 91,16% 3900 183
4.69 %
260502 Gowarczów 79,59% 11,92% 90,72% 3879 200
5.16 %
260507 Smyków 77,49% 22,34% 91,28% 3046 203
6.66 %
260508 Stąporków 80,95% 17,79% 93,84% 14935 815
5.46 %
260505 Ruda Maleniecka 82,17% 10,22% 91,42% 2734 239
8.74 %
260506 Słupia (Konecka) 79,89% 17,49% 85,79% 2805 191
6.81 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl