Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
60404
Liczba kart ważnych
3900
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

6.46%
4.91 %
5.17 %
5.42 %
5.68 %
5.93 %
6.19 %
6.45 %
6.70 %
6.96 %
7.21 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

80.23%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.98%

Przepisy prawa podatkowego

92.37%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
261202 Łubnice 85,06% 10,65% 91,81% 3527 177
5.02 %
261201 Bogoria 81,92% 13,76% 91,85% 6412 365
5.69 %
261207 Staszów 79,88% 19,00% 92,30% 21760 1560
7.17 %
261203 Oleśnica 83,01% 16,77% 93,59% 3281 161
4.91 %
261204 Osiek 80,29% 12,03% 91,43% 6371 360
5.65 %
261205 Połaniec 80,26% 20,88% 94,18% 9848 653
6.63 %
261208 Szydłów 80,69% 16,84% 91,13% 3988 298
7.47 %
261206 Rytwiany 75,47% 12,11% 91,59% 5217 326
6.25 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl