Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Wyniki pytania: Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1148432
Liczba kart ważnych
83449
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
40

Wynik w regionie

15.94%

Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"

53.69 %
57.39 %
61.08 %
64.78 %
68.47 %
72.16 %
75.86 %
79.55 %
83.25 %
86.94 %
Odpowiedzi na "tak"
Odpowiedzi na "nie"

Wyniki dla pytania: Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne oddane głosy Głosy oddane na "tak" % "tak" Wynik (%) % "nie" Głosy oddane na "nie"
2804 elbląski 46341 2450 357 14.57 % 14.57
85.43 % 2093
2805 ełcki 69565 4400 623 14.16 % 14.16
85.84 % 3777
2806 giżycki 46576 3770 546 14.48 % 14.48
85.52 % 3224
2807 iławski 73886 4349 726 16.69 % 16.69
83.31 % 3623
2808 kętrzyński 53439 3558 501 14.08 % 14.08
85.92 % 3057
2809 lidzbarski 34243 2336 308 13.18 % 13.18
86.82 % 2028
2810 mrągowski 40858 2816 369 13.10 % 13.10
86.90 % 2447
2811 nidzicki 26790 1422 322 22.64 % 22.64
77.36 % 1100
2812 nowomiejski 34621 2082 354 17.00 % 17.00
83.00 % 1728
2813 olecki 27406 1614 240 14.87 % 14.87
85.13 % 1374
2814 olsztyński 98090 7524 1249 16.60 % 16.60
83.40 % 6275
2816 piski 46339 3143 416 13.24 % 13.24
86.76 % 2727
2815 ostródzki 84320 5260 944 17.95 % 17.95
82.05 % 4316
2817 szczycieński 56680 4061 600 14.77 % 14.77
85.23 % 3461
2818 gołdapski 21976 1256 164 13.06 % 13.06
86.94 % 1092
2819 węgorzewski 19707 1262 199 15.77 % 15.77
84.23 % 1063
2861 Elbląg 96392 7511 1168 15.55 % 15.55
84.45 % 6343
2862 Olsztyn 134632 13765 2520 18.31 % 18.31
81.69 % 11245
2801 bartoszycki 49025 3199 557 17.41 % 17.41
82.59 % 2642
2802 braniewski 34756 2467 326 13.21 % 13.21
86.79 % 2141
2803 działdowski 52790 3152 489 15.51 % 15.51
84.49 % 2663
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl