Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
52790
Liczba kart ważnych
3238
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2

Frekwencja w regionie

6.13%
5.03 %
5.23 %
5.42 %
5.62 %
5.82 %
6.02 %
6.21 %
6.41 %
6.61 %
6.80 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.92%

Finansowanie partii z budżetu państwa

15.51%

Przepisy prawa podatkowego

92.52%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
280304 Lidzbark 76,59% 18,68% 91,33% 11704 638
5.45 %
280305 Płośnica 79,50% 17,50% 94,17% 4656 250
5.37 %
280301 Działdowo 80,60% 14,53% 93,55% 17459 1222
7.00 %
280302 Działdowo 79,77% 15,60% 90,32% 7512 455
6.06 %
280303 Iłowo-Osada 81,75% 13,87% 93,43% 5730 288
5.03 %
280306 Rybno 82,35% 13,26% 92,08% 5729 385
6.72 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl