Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
46576
Liczba kart ważnych
3870
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

8.31%
6.28 %
6.62 %
6.96 %
7.30 %
7.64 %
7.98 %
8.31 %
8.65 %
8.99 %
9.33 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

81.06%

Finansowanie partii z budżetu państwa

14.48%

Przepisy prawa podatkowego

94.39%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
280608 Ryn 82,14% 12,62% 93,79% 4815 314
6.52 %
280610 Wydminy 77,43% 14,57% 90,23% 5289 359
6.79 %
280601 Giżycko 80,94% 14,87% 95,04% 24082 2329
9.67 %
280604 Giżycko 84,27% 15,56% 95,59% 6717 507
7.55 %
280605 Kruklanki 80,12% 10,63% 93,67% 2551 165
6.47 %
280606 Miłki 79,79% 13,16% 92,59% 3122 196
6.28 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl