Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
53439
Liczba kart ważnych
3654
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
3

Frekwencja w regionie

6.84%
3.59 %
4.02 %
4.46 %
4.89 %
5.32 %
5.76 %
6.19 %
6.62 %
7.05 %
7.49 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

81.52%

Finansowanie partii z budżetu państwa

14.08%

Przepisy prawa podatkowego

93.94%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
280801 Kętrzyn 83,64% 11,67% 95,95% 22978 1820
7.92 %
280804 Korsze 81,10% 18,41% 91,36% 8589 586
6.82 %
280805 Reszel 80,93% 16,40% 92,82% 6583 450
6.84 %
280802 Barciany 75,68% 14,05% 92,27% 5319 191
3.59 %
280806 Srokowo 74,78% 17,78% 88,79% 3307 235
7.11 %
280803 Kętrzyn 79,61% 14,17% 93,41% 6663 372
5.58 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl