Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
27406
Liczba kart ważnych
1647
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2

Frekwencja w regionie

6.01%
3.66 %
3.96 %
4.27 %
4.57 %
4.87 %
5.18 %
5.48 %
5.78 %
6.08 %
6.39 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

78.61%

Finansowanie partii z budżetu państwa

14.87%

Przepisy prawa podatkowego

92.69%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
281304 Olecko 79,27% 14,77% 92,92% 17225 1153
6.69 %
281305 Świętajno 74,30% 19,16% 94,31% 3267 218
6.67 %
281303 Kowale Oleckie 80,95% 10,81% 91,03% 4178 153
3.66 %
281306 Wieliczki 77,12% 13,22% 89,57% 2736 123
4.50 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl