Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
98090
Liczba kart ważnych
7733
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
4

Frekwencja w regionie

7.88%
5.94 %
6.48 %
7.02 %
7.56 %
8.10 %
8.64 %
9.18 %
9.72 %
10.26 %
10.80 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

80.69%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.60%

Przepisy prawa podatkowego

93.52%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl