Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
44914
Liczba kart ważnych
2702
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

6.02%
4.41 %
4.69 %
4.98 %
5.26 %
5.55 %
5.83 %
6.11 %
6.40 %
6.68 %
6.97 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.79%

Finansowanie partii z budżetu państwa

17.03%

Przepisy prawa podatkowego

92.82%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
300802 Bralin 77,88% 11,89% 88,92% 4687 340
7.25 %
300803 Kępno 80,12% 17,85% 93,96% 19780 1208
6.11 %
300805 Perzów 78,63% 15,79% 94,66% 3084 136
4.41 %
300807 Trzcinica 76,05% 17,72% 94,61% 3854 247
6.41 %
300801 Baranów 81,52% 17,52% 93,92% 6162 336
5.45 %
300804 Łęka Opatowska 82,95% 18,49% 90,42% 4161 271
6.51 %
300806 Rychtal 78,98% 18,13% 89,74% 3186 164
5.15 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl