Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
71780
Liczba kart ważnych
4093
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
3

Frekwencja w regionie

5.70%
4.30 %
4.58 %
4.86 %
5.14 %
5.42 %
5.70 %
5.97 %
6.25 %
6.53 %
6.81 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.49%

Finansowanie partii z budżetu państwa

14.57%

Przepisy prawa podatkowego

92.14%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl