Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
102757
Liczba kart ważnych
5789
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
3

Frekwencja w regionie

5.63%
4.55 %
4.87 %
5.20 %
5.52 %
5.85 %
6.17 %
6.49 %
6.82 %
7.14 %
7.47 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.93%

Finansowanie partii z budżetu państwa

17.61%

Przepisy prawa podatkowego

92.92%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl