Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
129720
Liczba kart ważnych
9625
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
6

Frekwencja w regionie

7.42%
5.46 %
5.78 %
6.10 %
6.42 %
6.74 %
7.06 %
7.38 %
7.70 %
8.02 %
8.34 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.72%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.56%

Przepisy prawa podatkowego

93.02%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl