Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
50148
Liczba kart ważnych
3280
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

6.54%
5.47 %
5.62 %
5.77 %
5.93 %
6.08 %
6.23 %
6.38 %
6.53 %
6.69 %
6.84 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

78.45%

Finansowanie partii z budżetu państwa

14.36%

Przepisy prawa podatkowego

93.47%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
302002 Czermin 76,59% 20,47% 91,70% 3844 257
6.69 %
302005 Gołuchów 77,38% 14,03% 92,76% 8288 453
5.47 %
302006 Pleszew 80,57% 13,78% 94,61% 24000 1677
6.99 %
302001 Chocz 69,88% 15,00% 88,67% 3829 264
6.89 %
302004 Gizałki 77,40% 12,92% 94,74% 3678 217
5.90 %
302003 Dobrzyca 78,20% 13,53% 93,11% 6509 412
6.33 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl