Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
273718
Liczba kart ważnych
24408
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
20

Frekwencja w regionie

8.92%
6.45 %
6.90 %
7.35 %
7.80 %
8.25 %
8.71 %
9.16 %
9.61 %
10.06 %
10.51 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

76.64%

Finansowanie partii z budżetu państwa

18.39%

Przepisy prawa podatkowego

95.89%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl