Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
47675
Liczba kart ważnych
3769
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

7.91%
5.21 %
5.58 %
5.96 %
6.33 %
6.70 %
7.08 %
7.45 %
7.82 %
8.19 %
8.57 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

78.65%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.65%

Przepisy prawa podatkowego

92.73%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
302602 Dolsk 71,04% 30,86% 76,74% 4611 265
5.75 %
302603 Książ Wielkopolski 80,71% 13,24% 90,80% 6663 347
5.21 %
302604 Śrem 79,34% 16,05% 94,72% 32538 2908
8.94 %
302601 Brodnica 75,72% 13,41% 89,34% 3863 249
6.45 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl