Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
44435
Liczba kart ważnych
3009
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

6.77%
5.09 %
5.33 %
5.58 %
5.82 %
6.06 %
6.31 %
6.55 %
6.79 %
7.03 %
7.28 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

81.15%

Finansowanie partii z budżetu państwa

14.13%

Przepisy prawa podatkowego

93.46%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
302903 Wolsztyn 81,56% 14,20% 94,37% 23816 1790
7.52 %
302901 Przemęt 83,36% 15,41% 93,67% 10992 559
5.09 %
302902 Siedlec 78,19% 12,83% 90,81% 9627 660
6.86 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl