Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
32078
Liczba kart ważnych
1907
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

5.94%
4.05 %
4.32 %
4.59 %
4.85 %
5.12 %
5.39 %
5.66 %
5.93 %
6.19 %
6.46 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

80.41%

Finansowanie partii z budżetu państwa

12.37%

Przepisy prawa podatkowego

93.86%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
321205 Pyrzyce 79,11% 12,66% 94,11% 15594 1049
6.73 %
321203 Lipiany 81,70% 10,93% 91,61% 4849 317
6.54 %
321204 Przelewice 80,20% 9,60% 94,92% 4229 203
4.80 %
321202 Kozielice 79,81% 19,23% 91,51% 2135 109
5.11 %
321206 Warnice 83,04% 9,73% 95,54% 2818 114
4.05 %
321201 Bielice 86,96% 14,91% 96,49% 2453 115
4.69 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl