Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
95424
Liczba kart ważnych
7018
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
4

Frekwencja w regionie

7.35%
4.04 %
4.69 %
5.33 %
5.98 %
6.63 %
7.28 %
7.92 %
8.57 %
9.22 %
9.86 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

80.30%

Finansowanie partii z budżetu państwa

13.61%

Przepisy prawa podatkowego

95.15%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl