Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
62307
Liczba kart ważnych
4112
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

6.60%
3.85 %
4.25 %
4.66 %
5.06 %
5.46 %
5.87 %
6.27 %
6.67 %
7.07 %
7.48 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

81.27%

Finansowanie partii z budżetu państwa

13.29%

Przepisy prawa podatkowego

94.95%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
321502 Barwice 81,73% 12,65% 90,71% 6822 336
4.93 %
321504 Borne Sulinowo 83,18% 12,17% 93,74% 7652 457
5.97 %
321501 Szczecinek 82,08% 13,51% 96,14% 32118 2531
7.88 %
321503 Biały Bór 76,69% 14,52% 92,95% 4288 252
5.88 %
321506 Szczecinek 77,17% 13,98% 94,07% 7348 379
5.16 %
321505 Grzmiąca 78,43% 10,74% 93,42% 4079 157
3.85 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl