Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Wyniki dla pytania: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

55.00 %
60.00 %
65.00 %
70.00 %
75.00 %
80.00 %
85.00 %
90.00 %
95.00 %
100.00 %
Odpowiedzi na "tak"
Odpowiedzi na "nie"

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
617
Liczba wydanych kart
382

Wynik dla pytania w regionie

67.20%

Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"

Wyniki dla pytania: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na "tak" % "tak" Wynik (%) % "nie" Głosy oddane na "nie"
149901 Bruksela I, Wydział Konsularny Ambasady RP
1040 Bruxelles Rue des Francs 28
13 472 282 183 64.89 % 64.89
35.11 % 99
149901 Bruksela II, Polska Misja Katolicka
1060 Bruxelles Rue Jourdan 80
14 73 44 34 77.27 % 77.27
22.73 % 10
149901 Antwerpia, Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Gen. Maczka
2000 Antwerpen Sint Jan Berchmanscollege Jodenstraat 15
15 72 52 37 71.15 % 71.15
28.85 % 15
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl