Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Wyniki dla pytania: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

55.00 %
60.00 %
65.00 %
70.00 %
75.00 %
80.00 %
85.00 %
90.00 %
95.00 %
100.00 %
Odpowiedzi na "tak"
Odpowiedzi na "nie"

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
547
Liczba wydanych kart
328

Wynik dla pytania w regionie

63.41%

Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"

Wyniki dla pytania: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na "tak" % "tak" Wynik (%) % "nie" Głosy oddane na "nie"
149901 Paryż I, Ambasada RP
75007 Paris 57, rue Saint-Dominique
39 289 171 112 65.50 % 65.50
34.50 % 59
149901 Paryż II, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP
75116 Paris 86, rue de la Faisanderie
40 140 73 40 54.79 % 54.79
45.21 % 33
149901 Lyon, Konsulat Generalny RP
69458 Lyon cedex 06 79, rue Crillon
41 118 73 49 67.12 % 67.12
32.88 % 24
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl