Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Komisje wyborcze

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Zobacz komisje wyborcze na statkach

Spis komisji

Nr Adres Obszar Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Dom Strażaka
Chotylub 64
37-611 Cieszanów
Sołectwa: Chotylub, Dąbrówka Nie
2 Centrum Kultury i Sportu
Cieszanów ul. Kościuszki 4
37-611 Cieszanów
Cieszanów: ul. Armii Krajowej, ul. Bohaterów Września, ul. Generała Sikorskiego, ul. Kopernika, ul. Księdza Kłosa, ul. Łucji Charewicz, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Wolności, Osiedle Armii Krajowej, ul. 6 Grudnia, ul. Gajerskiego, ul. Kościuszki, ul. Lityńskiego, ul. Mickiewicza, ul Ogrodowa, Nowe Sioło Osiedle Tak
3 Centrum Edukacji Ekologicznej
Cieszanów Jana III Sobieskiego 8
37-611 Cieszanów
Cieszanów: ul. Cerkiewna, ul. Krasińskiego, ul. Moniuszki, ul. Niemstowska, ul, Nowa, ul. Skorupki, ul. Warszawska, Osiedle Kustronia, ul. Boczna Podwale, ul. Czereśnie, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Leśna, ul. Podwale, ul. Rynek, ul. Sienkiewicza, ul. Witosa, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Nowym Lublińcu Tak
4 Wiejski Dom Kultury
Dachnów 84
37-611 Cieszanów
Sołectwo Dachnów Tak
5 Szkoła Podstawowa
Kowalówka 7
37-611 Cieszanów
Sołectwa: Kowalówka, Żuków, Gorajec, Gorajec Osiedle, Podsołectwo: Doliny Nie
6 Szkoła Podstawowa
Niemstów 76
37-611 Cieszanów
Sołectwa: Niemstów, Niemstów Osiedle, Folwarki Nie
7 Szkoła Podstawowa
Nowe Sioło 103
37-611 Cieszanów
Sołectwo: Nowe Sioło Nie
8 Wiejski Dom Kultury
Stary Lubliniec 45
37-611 Cieszanów
Sołectwa: Nowy Lubliniec, Stary Lubliniec, Stary Lubliniec Osiedle, Nowy Lubliniec Osiedle Tak
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl