Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 279, Wola
Kod terytorialny
146518
Numer obwodu
279
Adres
Państwowe Przedszkole nr 253
Wola
ul. Antka Rozpylacza 2
01-107 Warszawa
Gmina
Wola
Powiat
Warszawa
Województwo
mazowieckie

ZESTAWIENIE WYNIKÓW

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
2102
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
1500
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
1289
4
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
211
5
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
2
7
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wysłano pakiety referendalne
0
8
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
8a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
8b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez osobę uprawnioną do udziału w referendum
0
8c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
8d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
8e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
Ustalenie wyników głosowania
9
Liczba kart wyjętych z urny
211
9a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania
0
10
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji do spraw referendum)
0
11
Liczba kart ważnych
211
SPRAWA 1.
12
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
2
13
Liczba głosów ważnych (z kart ważnych)
209
14a
Liczba głosów pozytywnych "Tak"
151
14b
Liczba głosów negatywnych "Nie"
58
SPRAWA 2.
15
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
17
16
Liczba głosów ważnych (z kart ważnych)
194
17a
Liczba głosów pozytywnych "Tak"
62
17b
Liczba głosów negatywnych "Nie"
132
SPRAWA 3.
18
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
19
19
Liczba głosów ważnych (z kart ważnych)
192
20a
Liczba głosów pozytywnych "Tak"
185
20b
Liczba głosów negatywnych "Nie"
7
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl