Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 46, 28001 Madrid
Kod terytorialny
149901
Numer obwodu
46
Adres
Madryt, Wydział Konsularny Ambasady RP
28001 Madrid
C/Goya 15 4°
Gmina
Zagranica
Powiat
Zagranica
Województwo
mazowieckie

ZESTAWIENIE WYNIKÓW

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
148
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
200
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
118
4
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
82
5
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
4
7
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wysłano pakiety referendalne
27
8
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
13
8a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
8b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez osobę uprawnioną do udziału w referendum
0
8c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
8d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
8e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
13
Ustalenie wyników głosowania
9
Liczba kart wyjętych z urny
95
9a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania
13
10
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji do spraw referendum)
0
11
Liczba kart ważnych
95
SPRAWA 1.
12
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
5
13
Liczba głosów ważnych (z kart ważnych)
90
14a
Liczba głosów pozytywnych "Tak"
64
14b
Liczba głosów negatywnych "Nie"
26
SPRAWA 2.
15
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
4
16
Liczba głosów ważnych (z kart ważnych)
91
17a
Liczba głosów pozytywnych "Tak"
23
17b
Liczba głosów negatywnych "Nie"
68
SPRAWA 3.
18
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
3
19
Liczba głosów ważnych (z kart ważnych)
92
20a
Liczba głosów pozytywnych "Tak"
86
20b
Liczba głosów negatywnych "Nie"
6
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl