Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 154, London, W1W 6LS
Kod terytorialny
149901
Numer obwodu
154
Adres
Londyn II, Wydział Konsularny (stara siedziba)
London, W1W 6LS
73 New Cavendish Street
Gmina
Zagranica
Powiat
Zagranica
Województwo
mazowieckie

ZESTAWIENIE WYNIKÓW

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
295
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
80
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
58
4
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
22
5
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
0
7
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wysłano pakiety referendalne
248
8
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
173
8a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
3
8b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez osobę uprawnioną do udziału w referendum
0
8c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
8d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
8e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
163
Ustalenie wyników głosowania
9
Liczba kart wyjętych z urny
185
9a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania
163
10
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji do spraw referendum)
0
11
Liczba kart ważnych
185
SPRAWA 1.
12
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
2
13
Liczba głosów ważnych (z kart ważnych)
183
14a
Liczba głosów pozytywnych "Tak"
153
14b
Liczba głosów negatywnych "Nie"
30
SPRAWA 2.
15
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
1
16
Liczba głosów ważnych (z kart ważnych)
184
17a
Liczba głosów pozytywnych "Tak"
36
17b
Liczba głosów negatywnych "Nie"
148
SPRAWA 3.
18
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
1
19
Liczba głosów ważnych (z kart ważnych)
184
20a
Liczba głosów pozytywnych "Tak"
181
20b
Liczba głosów negatywnych "Nie"
3
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl