Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2, Rozdrażew
Kod terytorialny
301205
Numer obwodu
2
Adres
Kółko Rolnicze
Rozdrażew
ul. Rynek 3
63-708 Rozdrażew
Gmina
gm. Rozdrażew
Powiat
krotoszyński
Województwo
wielkopolskie

ZESTAWIENIE WYNIKÓW

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
1245
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
850
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
803
4
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
47
5
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
0
7
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wysłano pakiety referendalne
0
8
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
8a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
8b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez osobę uprawnioną do udziału w referendum
0
8c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
8d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
8e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
Ustalenie wyników głosowania
9
Liczba kart wyjętych z urny
47
9a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania
0
10
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji do spraw referendum)
0
11
Liczba kart ważnych
47
SPRAWA 1.
12
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
5
13
Liczba głosów ważnych (z kart ważnych)
42
14a
Liczba głosów pozytywnych "Tak"
35
14b
Liczba głosów negatywnych "Nie"
7
SPRAWA 2.
15
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
5
16
Liczba głosów ważnych (z kart ważnych)
42
17a
Liczba głosów pozytywnych "Tak"
15
17b
Liczba głosów negatywnych "Nie"
27
SPRAWA 3.
18
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
1
19
Liczba głosów ważnych (z kart ważnych)
46
20a
Liczba głosów pozytywnych "Tak"
43
20b
Liczba głosów negatywnych "Nie"
3
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl