Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Wyniki pytania: Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
278216
Liczba kart ważnych
22761
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
17

Wynik w regionie

18.89%

Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"

53.11 %
56.22 %
59.33 %
62.44 %
65.56 %
68.67 %
71.78 %
74.89 %
78.00 %
81.11 %
Odpowiedzi na "tak"
Odpowiedzi na "nie"

Wyniki dla pytania: Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne oddane głosy Głosy oddane na "tak" % "tak" Wynik (%) % "nie" Głosy oddane na "nie"
046101 Bydgoszcz 278216 22286 4210 18.89 % 18.89
81.11 % 18076
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl