Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
51522
Liczba kart ważnych
3877
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

7.52%

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

80.20%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.31%

Przepisy prawa podatkowego

94.80%
Kod Nazwa jednostki Nr Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
101601 Zespół Szkół Nr 4
Tomaszów Mazowiecki ul. Tomasza Ostrowskiego 14
97-200 Tomaszów Mazowiecki
1 89,03% 14,10% 96,79% 2219 160
7.21 %
101601 Urząd Miasta (dawna Fundacja Rozwoju Gminy Zelów)
Tomaszów Mazowiecki ul. Warszawska 119
97-200 Tomaszów Mazowiecki
2 86,61% 19,09% 99,11% 1982 117
5.90 %
101601 Zespół Przedszkolny, Przedszkole Nr 12
Tomaszów Mazowiecki ul. Kombatantów 1/3
97-200 Tomaszów Mazowiecki
3 83,77% 10,46% 94,84% 2206 158
7.16 %
101601 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Tomaszów Mazowiecki ul. J.U. Niemcewicza 50/56
97-200 Tomaszów Mazowiecki
4 76,23% 9,92% 92,56% 2077 124
5.97 %
101601 III Liceum Ogólnokształcące
Tomaszów Mazowiecki ul. Nadrzeczna 17/25
97-200 Tomaszów Mazowiecki
5 84,52% 12,26% 97,42% 2328 158
6.79 %
101601 Zespół Przedszkolny, Przedszkole Nr 3
Tomaszów Mazowiecki ul. Kombatantów 5
97-200 Tomaszów Mazowiecki
6 77,70% 17,22% 88,82% 2132 155
7.27 %
101601 Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego
Tomaszów Mazowiecki ul. Farbiarska 20
97-200 Tomaszów Mazowiecki
7 76,43% 17,48% 95,10% 2130 147
6.90 %
101601 ZHP Chorągiew Łódzka Komenda Hufca
Tomaszów Mazowiecki ul. Niebrowska 14
97-200 Tomaszów Mazowiecki
8 78,00% 15,33% 94,63% 2186 152
6.95 %
101601 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Tomaszów Mazowiecki ul. Majowa 1/13
97-200 Tomaszów Mazowiecki
9 82,55% 15,54% 95,27% 2133 152
7.13 %
101601 Zespół Szkół Nr 8
Tomaszów Mazowiecki ul. Gminna 5/9
97-200 Tomaszów Mazowiecki
10 77,91% 17,37% 95,27% 2194 171
7.79 %
101601 Miejska Biblioteka Publiczna Oddział dla Dzieci i Młodzieży
Tomaszów Mazowiecki ul. Plac Kościuszki 18
97-200 Tomaszów Mazowiecki
11 78,95% 15,79% 95,74% 2186 96
4.39 %
101601 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Tomaszów Mazowiecki ul. Św. Antoniego 29
97-200 Tomaszów Mazowiecki
12 75,84% 15,75% 95,95% 2225 150
6.74 %
101601 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Przedszkole Nr 2
Tomaszów Mazowiecki ul. Stefana Czarnieckiego 12/14
97-200 Tomaszów Mazowiecki
13 80,73% 20,00% 95,72% 2113 194
9.18 %
101601 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 8
Tomaszów Mazowiecki ul. Stolarska 21/27
97-200 Tomaszów Mazowiecki
14 81,19% 15,00% 95,52% 2344 205
8.75 %
101601 Gimnazjum Nr 7
Tomaszów Mazowiecki ul. Św. Antoniego 43/45
97-200 Tomaszów Mazowiecki
15 75,68% 16,85% 90,22% 2457 189
7.69 %
101601 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 12
Tomaszów Mazowiecki ul. Wiejska 29/31
97-200 Tomaszów Mazowiecki
16 80,00% 18,18% 97,58% 2303 167
7.25 %
101601 Gimnazjum Nr 6
Tomaszów Mazowiecki ul. Jałowcowa 8
97-200 Tomaszów Mazowiecki
17 78,29% 17,92% 94,77% 2288 176
7.69 %
101601 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 14
Tomaszów Mazowiecki ul. J. Słowackiego 32/42
97-200 Tomaszów Mazowiecki
18 78,84% 13,30% 96,30% 2383 192
8.06 %
101601 Zespół Szkolno-Przedszkolmy Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 1
Tomaszów Mazowiecki ul. Leona Witolda May'a 11/13
97-200 Tomaszów Mazowiecki
19 83,85% 13,58% 97,53% 2090 162
7.75 %
101601 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Przedszkole Nr 20
Tomaszów Mazowiecki ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6A
97-200 Tomaszów Mazowiecki
20 78,02% 15,30% 94,51% 2351 186
7.91 %
101601 Ośrodek Sportu i Rekreacji - Kręgielnia
Tomaszów Mazowiecki ul. Strzelecka 24/26
97-200 Tomaszów Mazowiecki
21 86,59% 19,51% 96,95% 2211 165
7.46 %
101601 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 7
Tomaszów Mazowiecki ul. Ludwikowska 113/115
97-200 Tomaszów Mazowiecki
22 81,51% 14,77% 94,63% 2265 149
6.58 %
101601 Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 64/66
97-200 Tomaszów Mazowiecki
23 79,90% 12,14% 96,59% 2241 207
9.24 %
101601 Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o.
Tomaszów Mazowiecki Jana Pawła II 35
97-200 Tomaszów Mazowiecki
24 68,97% 21,43% 82,14% 223 30
13.45 %
101601 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
Tomaszów Mazowiecki Polna 56
97-200 Tomaszów Mazowiecki
25 65,00% 52,63% 70,00% 68 30
44.12 %
101601 Dom Pomocy Społecznej Nr 1 - filia
Tomaszów Mazowiecki Farbiarska 27/29
97-200 Tomaszów Mazowiecki
26 85,71% 66,67% 87,88% 64 39
60.94 %
101601 Dom Pomocy Społecznej Nr 2
Tomaszów Mazowiecki Jana Pawła II 37
97-200 Tomaszów Mazowiecki
27 69,23% 26,19% 78,57% 116 44
37.93 %
101601 Nu-Med Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Spółka z o.o.
Tomaszów Mazowiecki Jana Pawła II 35
97-200 Tomaszów Mazowiecki
28 0,00% 0,00% 100,00% 7 2
28.57 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl