Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
12608
Liczba kart ważnych
812
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

6.44%

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

77.37%

Finansowanie partii z budżetu państwa

20.15%

Przepisy prawa podatkowego

90.54%
Kod Nazwa jednostki Nr Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
142503 Liceum Ogólnokształcące w Iłży
Iłża ul. Jakuba Starszego 6
27-100 Iłża
1 79,52% 16,87% 96,43% 1134 86
7.58 %
142503 Publiczna Szkoła Podstawowa w Iłży
Iłża ul. Wójtowska 5
27-100 Iłża
2 78,35% 9,18% 97,96% 1268 99
7.81 %
142503 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży
Iłża ul. Błazińska 5
27-100 Iłża
3 79,07% 32,56% 90,70% 839 43
5.13 %
142503 Publiczna Szkoła Podstawowa w Błazinach
Błaziny Dolne 163
27-100 Iłża
4 72,13% 18,03% 93,44% 941 61
6.48 %
142503 Szkoła Podstawowa w Maziarzach Starych
Maziarze Stare 40
27-100 Iłża
5 91,43% 28,57% 91,43% 614 35
5.70 %
142503 Wiejski Ośrodek Kultury w Prędocinie
Prędocin 1
27-100 Iłża
6 85,00% 15,79% 86,84% 525 40
7.62 %
142503 Publiczna Szkoła Podstawowa w Seredzicach
Seredzice 109
27-100 Iłża
7 83,02% 9,80% 90,38% 1468 53
3.61 %
142503 Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu
Jasieniec Iłżecki Górny 75
27-100 Iłża
8 73,68% 14,47% 89,33% 1468 77
5.25 %
142503 Szkoła Podstawowa w Krzyżanowicach
Krzyżanowice 145
27-100 Iłża
9 69,57% 12,50% 91,30% 837 24
2.87 %
142503 Szkoła Podstawowa w Alojzowie
Alojzów 6A
27-100 Iłża
10 79,31% 12,50% 87,10% 439 32
7.29 %
142503 Publiczna Szkoła Podstawowa w Pakosławiu
Pakosław 54
27-100 Iłża
11 91,30% 13,04% 100,00% 780 25
3.21 %
142503 Remiza OSP w Chwałowicach
Chwałowice 78
27-100 Iłża
12 81,48% 10,71% 92,86% 431 28
6.50 %
142503 Remiza OSP w Małomierzycach
Małomierzyce 110
27-100 Iłża
13 83,33% 24,14% 80,00% 320 30
9.38 %
142503 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej
Jedlanka Stara 96
27-100 Iłża
14 66,67% 32,26% 97,14% 362 35
9.67 %
142503 Publiczne Gimnazjum Gminne w Iłży
Iłża ul. Bodzentyńska 45
27-100 Iłża
15 88,89% 14,63% 91,14% 987 83
8.41 %
142503 Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach
Krzyżanowice 219
27-100 Iłża
16 31,82% 75,56% 56,82% 116 45
38.79 %
142503 SP ZZOZ SZPITAL W IŁŻY
IŁŻA dr ANKI 4
27-100 IŁŻA
17 84,62% 26,67% 100,00% 79 16
20.25 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl