Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
65085
Liczba kart ważnych
6594
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
20

Frekwencja w regionie

10.13%

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

69.71%

Finansowanie partii z budżetu państwa

24.40%

Przepisy prawa podatkowego

96.08%
Kod Nazwa jednostki Nr Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
146506 Gimnazjum nr 14
Ochota ul. Barska 32
02-315 Warszawa
201 73,13% 19,14% 94,97% 1375 165
12.00 %
146506 Gimnazjum nr 14
Ochota ul. Barska 32
02-315 Warszawa
202 67,97% 23,62% 96,06% 1232 129
10.47 %
146506 Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Ochota ul. Grójecka 17A
02-021 Warszawa
203 62,99% 30,40% 96,69% 1374 129
9.39 %
146506 Szkoła Podstawowa nr 97
Ochota ul. Spiska 1
02-302 Warszawa
204 71,65% 26,94% 97,94% 1875 202
10.77 %
146506 Szkoła Podstawowa nr 97
Ochota ul. Spiska 1
02-302 Warszawa
205 73,60% 17,32% 90,63% 1479 134
9.06 %
146506 Urząd Dzielnicy Ochota
Ochota ul. Tarczyńska 19/21
02-023 Warszawa
206 61,90% 34,52% 96,39% 929 86
9.26 %
146506 Szkoła Podstawowa nr 97
Ochota ul. Spiska 1
02-030 Warszawa
207 69,23% 23,31% 96,92% 1527 134
8.78 %
146506 Szkoła Podstawowa nr 23
Ochota ul. Wawelska 48
02-034 Warszawa
208 64,90% 29,06% 96,14% 2069 217
10.49 %
146506 Instytut Chemii UW
Ochota ul. L. Pasteura 1
02-093 Warszawa
209 72,04% 23,66% 95,70% 944 96
10.17 %
146506 Ośrodek Kultury Ochota
Ochota ul. Grójecka 75
02-094 Warszawa
210 68,39% 20,00% 96,73% 1371 161
11.74 %
146506 Biuro Gospodarki Nieruchomościami
Ochota Pl.Starynkiewicza 7/9
02-015 Warszawa
211 64,71% 11,03% 98,53% 1488 139
9.34 %
146506 Zespół Szkół nr 82
Ochota ul. Nowowiejska 37A
02-010 Warszawa
212 63,16% 24,35% 95,65% 1163 117
10.06 %
146506 VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
Ochota ul. Wawelska 46
02-067 Warszawa
213 72,84% 26,25% 98,11% 1426 169
11.85 %
146506 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Brzechwy
Ochota ul. Włodarzewska 45C
02-384 Warszawa
214 80,73% 20,37% 99,08% 940 111
11.81 %
146506 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Brzechwy
Ochota ul. Włodarzewska 45C
02-384 Warszawa
215 71,70% 22,98% 98,13% 1797 163
9.07 %
146506 XLVIII LO im Edwarda Dembowskiego
Ochota ul. Szczęśliwicka 50/54
02-353 Warszawa
216 69,44% 31,21% 95,21% 1302 148
11.37 %
146506 XLVIII LO im Edwarda Dembowskiego
Ochota ul. Szczęśliwicka 50/54
02-353 Warszawa
217 69,59% 72,48% 97,99% 1590 152
9.56 %
146506 Zespół Szkół nr 4
Ochota ul. Szczęśliwicka 46
02-353 Warszawa
218 65,19% 22,56% 96,97% 1666 168
10.08 %
146506 SZPZLO
Ochota ul. Szczęśliwicka 36
02-353 Warszawa
219 77,78% 22,03% 92,44% 1258 119
9.46 %
146506 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61
Ochota ul. Białobrzeska 27
02-340 Warszawa
220 73,57% 19,72% 97,14% 1925 146
7.58 %
146506 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61
Ochota ul. Białobrzeska 27
02-340 Warszawa
221 70,40% 19,27% 96,41% 2283 231
10.12 %
146506 III Oddział Terenowy Straży Miejskiej
Ochota ul. Przemyska 18
02-361 Warszawa
222 68,24% 25,00% 94,56% 1658 149
8.99 %
146506 Młodzieżowy Dom Kultury
Ochota ul. Rokosowska 10
02-348 Warszawa
223 71,13% 27,08% 95,70% 1302 98
7.53 %
146506 Szkoła Podstawowa nr 175
Ochota ul. Trzech Budrysów 32
02-381 Warszawa
224 69,71% 22,86% 97,14% 2033 178
8.76 %
146506 Gimnazjum nr 16
Ochota ul. S. Skarżyńskiego 8
02-377 Warszawa
225 68,14% 19,47% 99,12% 1092 117
10.71 %
146506 Gimnazjum nr 16
Ochota ul. S. Skarżyńskiego 8
02-377 Warszawa
226 75,27% 17,39% 94,68% 919 95
10.34 %
146506 Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
Ochota ul. Dickensa 25
02-382 Warszawa
227 72,44% 17,69% 96,15% 1373 134
9.76 %
146506 Zespół Szkół nr 26
Ochota ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa
228 70,24% 23,67% 97,63% 1789 173
9.67 %
146506 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280
Ochota ul. Gorlicka 3
02-130 Warszawa
229 68,00% 21,84% 93,68% 1484 186
12.53 %
146506 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280
Ochota ul. Gorlicka 3
02-130 Warszawa
230 67,46% 20,00% 99,42% 1814 174
9.59 %
146506 Przedszkole nr 315
Ochota ul. Sz. Grzeszczyka 2
02-122 Warszawa
231 69,92% 24,19% 92,68% 1383 125
9.04 %
146506 Zespół Szkół nr 26
Ochota ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa
232 69,12% 20,49% 96,08% 2061 211
10.24 %
146506 Szkoła Podstawowa nr 264
Ochota ul. W. Skorochód Majewskiego 17
02-104 Warszawa
233 71,81% 20,53% 93,29% 1791 154
8.60 %
146506 Zespół Szkół nr 83
Ochota ul. Powstańców Wielkopolskich 4
02-398 Warszawa
234 69,23% 30,53% 93,23% 1324 136
10.27 %
146506 Szkoła Podstawowa nr 264
Ochota ul. W. Skorochód Majewskiego 17
02-104 Warszawa
235 78,83% 25,90% 97,14% 1684 144
8.55 %
146506 Szkoła Podstawowa nr 10
Ochota ul. Jasielska 49/53
02-128 Warszawa
236 66,15% 25,26% 96,89% 2149 200
9.31 %
146506 Gimnazjum nr 15
Ochota ul. J. Siemieńskiego 6
02-106 Warszawa
237 69,86% 21,85% 97,32% 1695 154
9.09 %
146506 Przedszkole nr 241
Ochota ul. Księcia Trojdena 5b
02-109 Warszawa
238 67,39% 26,06% 95,21% 1558 194
12.45 %
146506 Dom Kultury Rakowiec
Ochota ul. Wiślicka 8
02-114 Warszawa
239 76,34% 22,31% 96,21% 1102 135
12.25 %
146506 Szkoła Podstawowa nr 10
Ochota ul. Jasielska 49/53
02-128 Warszawa
240 64,49% 18,98% 96,43% 1536 142
9.24 %
146506 Przedszkole nr 255
Ochota ul. W. Korotyńskiego 3
02-121 Warszawa
241 65,20% 24,52% 95,59% 1597 212
13.27 %
146506 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280
Ochota ul. Gorlicka 3
02-130 Warszawa
242 72,22% 20,00% 96,91% 1682 168
9.99 %
146506 Klinika Onkologiczna Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie
Ochota Wawelska 15
02-061 Warszawa
1117 60,00% 10,00% 90,00% 48 11
22.92 %
146506 Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus SPZOZ
Ochota W. H. Lindleya 4
02-005 Warszawa
1118 70,59% 12,12% 91,18% 264 36
13.64 %
146506 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Ochota S. Banacha 1A
02-097 Warszawa
1119 75,47% 23,53% 94,12% 495 55
11.11 %
146506 Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny
Ochota Barska 16/20
02-315 Warszawa
1120 56,76% 47,37% 89,74% 126 41
32.54 %
146506 Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawsiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
Ochota Pl. S. Starynkiewicza 1/3
02-015 Warszawa
1121 60,00% 12,50% 100,00% 23 18
78.26 %
146506 Dom Pomocy Społecznej "Chemik"
Ochota W. Korotyńskiego 10
02-121 Warszawa
1122 78,79% 62,86% 85,29% 90 38
42.22 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl