Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
15519
Liczba kart ważnych
1133
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

7.30%

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

81.42%

Finansowanie partii z budżetu państwa

14.14%

Przepisy prawa podatkowego

94.58%
Kod Nazwa jednostki Nr Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
321001 Barlinecki Ośrodek Kultury
Barlinek Podwale 9
74-320 Barlinek
1 81,01% 21,25% 94,94% 1220 84
6.89 %
321001 Przedszkole Miejskie Nr 2
Barlinek Podwale 11
74-320 Barlinek
2 82,14% 15,48% 95,12% 1052 84
7.98 %
321001 Szkoła Podstawowa Nr 1
Barlinek Jeziorna 12
74-320 Barlinek
3 84,95% 15,56% 94,57% 1085 95
8.76 %
321001 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast"
Barlinek Wodna 2
74-320 Barlinek
4 76,60% 6,32% 94,68% 1162 97
8.35 %
321001 Europejskie Centrum Spotkań
Barlinek Leśna 1
74-320 Barlinek
5 81,58% 13,16% 97,33% 849 76
8.95 %
321001 Publiczne Gimnazjum Nr 1
Barlinek Leśna 10
74-320 Barlinek
6 77,27% 11,63% 100,00% 827 44
5.32 %
321001 Nadleśnictwo Barlinek
Barlinek Tunelowa 56a
74-320 Barlinek
7 74,07% 14,81% 91,57% 1165 83
7.12 %
321001 Szkoła Podstawowa Nr 4
Barlinek Kombatantów 3
74-320 Barlinek
8 88,00% 14,67% 94,74% 827 77
9.31 %
321001 Szkoła Podstawowa Nr 4
Barlinek Kombatantów 3
74-320 Barlinek
9 78,57% 23,47% 97,96% 1076 98
9.11 %
321001 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Barlinek Szosowa 2
74-320 Barlinek
10 83,82% 16,18% 91,30% 985 69
7.01 %
321001 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Barlinek Szosowa 2
74-320 Barlinek
11 81,13% 12,96% 96,23% 911 56
6.15 %
321001 Środowiskowy Dom Samopomocy Osina
Osina 19a
74-320 Barlinek
12 81,48% 11,11% 96,43% 634 28
4.42 %
321001 Świetlica wiejska Płonno
Płonno 38
74-320 Barlinek
13 74,19% 17,86% 83,33% 536 33
6.16 %
321001 Szkoła Podstawowa Mostkowo
Mostkowo 36
74-322 Mostkowo
14 88,24% 2,94% 87,88% 973 36
3.70 %
321001 Świetlica wiejska Rychnów
Rychnów 45
74-320 Barlinek
15 76,56% 9,38% 92,31% 872 65
7.45 %
321001 Świetlica wiejska ul. Gorzowska
Moczkowo 15
74-320 Barlinek
16 88,79% 11,43% 96,19% 1276 107
8.39 %
321001 Szpital Barlinek Sp. z o.o.
Barlinek Szpitalna 10
74-320 Barlinek
17 100,00% 0,00% 100,00% 69 1
1.45 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl