Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Wyniki pytania: Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
16365
Liczba kart ważnych
946
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Wynik w regionie

14.07%

Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"

Wyniki dla pytania: Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na "tak" % "tak" Wynik (%) % "nie" Głosy oddane na "nie"
321004 Środowiskowy Dom Samopomocy
Myślibórz ul. Kamienna 20
74-300 Myślibórz
1 1564 77 6 7.79 % 7.79
92.21 % 71
321004 Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza
Myślibórz ul. Pionierów 13
74-300 Myślibórz
2 1471 100 13 13.00 % 13.00
87.00 % 87
321004 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD
Myślibórz ul. Felczaka 27
74-300 Myślibórz
3 1436 81 15 18.52 % 18.52
81.48 % 66
321004 Zespół Szkół im. Noblistów Polskich
Myślibórz ul. Za Bramką 8
74-300 Myślibórz
4 1537 73 14 19.18 % 19.18
80.82 % 59
321004 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S.Dariusa i S.Girenasa
Myślibórz ul. Strzelecka 51
74-300 Myślibórz
5 1644 103 18 17.48 % 17.48
82.52 % 85
321004 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Leonida Teligi
Myślibórz ul. Lipowa 18A
74-300 Myślibórz
6 1600 107 4 3.74 % 3.74
96.26 % 103
321004 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Leonida Teligi
Myślibórz ul. Lipowa 18A
74-300 Myślibórz
7 1375 70 7 10.00 % 10.00
90.00 % 63
321004 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
Nawrocko 11
74-300 Myślibórz
8 769 39 5 12.82 % 12.82
87.18 % 34
321004 Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej
Sulimierz 1
74-300 Myślibórz
9 821 49 10 20.41 % 20.41
79.59 % 39
321004 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Filia w Golenicach
Golenice 45
74-300 Myślibórz
10 903 60 10 16.67 % 16.67
83.33 % 50
321004 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
Kierzków 69
74-300 Myślibórz
11 746 43 3 6.98 % 6.98
93.02 % 40
321004 Świetlica Wiejska
Sitno ul. Sportowa 20
74-300 Myślibórz
12 715 21 4 19.05 % 19.05
80.95 % 17
321004 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Kusocińskiego
Myślibórz ul. Józefa Piłsudskiego 18
74-300 Myślibórz
13 1628 94 13 13.83 % 13.83
86.17 % 81
321004 Dom Pomocy Społecznej
Myślibórz ul.Celna 23
74-300 Myślibórz
14 156 14 9 64.29 % 64.29
35.71 % 5
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl