Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Aktualności

Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie prawa do prowadzenia kampanii referendalnej

ZPOW-803-44/15

Państwowa Komisja Wyborcza, informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318), zwanej dalej „ustawą”, podmioty uprawnione, o których mowa w art. 48 ustawy, posiadające zaświadczenie wydane przez Państwową Komisję Wyborczą, mają prawo do prowadzenia kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych, zgodnie z przepisami ustawy oraz do zgłaszania kandydatów na członków komisji obwodowej i wyznaczania mężów zaufania i ich zastępców.

Natomiast zgodnie z art. 37 ustawy kampanią referendalną jest prezentowanie swojego stanowiska w sprawie poddanej pod referendum przez obywateli, partie polityczne, stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty. Należy zatem zauważyć, że zakres art. 37 ustawy jest znacznie szerszy i obejmuje nie tylko podmioty uprawnione, o których mowa w art. 48 ustawy, ale wszystkich obywateli, partie polityczne, stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty.

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz

 

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl