Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Aktualności

Komunikat w sprawie ustalenia frekwencji w referendum ogólnokrajowym

ZPOW-803-151/15

ZPOW-803-151/15

Komunikat

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z licznymi pytaniami, wyjaśnia, że zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) wynik referendum jest wiążący, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.

Liczbę osób, które wzięły udział w referendum, ustala się na podstawie liczby kart ważnych wyjętych z urny (art. 22 ust. 4 i art. 25 ust. 2 pkt 4 powołanej ustawy).

Karty ważne są to karty urzędowo ustalone, opatrzone pieczęcią obwodowej komisji do spraw referendum. Nie ma przy tym znaczenia, czy głosy oddane w odpowiedzi na poszczególne pytania, były głosami ważnymi.

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl