Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Aktualności

Dane statystyczne dotyczące referendum ogólnokrajowego
zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Dane statystyczne dotyczące
referendum ogólnokrajowego 
zarządzonego
na dzień 6 września 2015 r.
 

Liczba mieszkańców: 37 433 631
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 30 564 605
Liczba obwodów głosowania ogółem: 27 788
w tym:  
stałe: 25 969
odrębne, w tym: 1 626
w szpitalach: 825
w domach pomocy społecznej: 03
w zakładach karnych i aresztach śledczych: 194
w domach studenckich: 4
za granicą: 189
na statkach: 4
Liczba obwodów w kraju, w których lokale dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (równa liczbie obwodów wyznaczonych do głosowania korespondencyjnego w kraju): 10805
Liczba obwodów wyznaczonych do głosowania korespondencyjnego za granicą: 127
Liczba sporządzonych aktów pełnomocnictwa: 582
Liczba wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania: 21443
Liczba wysłanych pakietów referendalnych w kraju: 1438
Liczba wysłanych pakietów referendalnych za granicą: 3949
Liczba osób skreślonych ze spisu osób uprawnionych do udziału w referendum 189359
Liczba osób dopisanych do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum: 81999

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl