Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Aktualności

Obywatele polscy pragnący głosować za granicą mogą od 13 sierpnia br. rejestrować się w systemie e-wybory

Referendum ogólnokrajowe

W związku z zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym informujemy, że obywatele polscy pragnący głosować za granicą mogą od 13 sierpnia br. rejestrować się w systemie e-wybory.

W referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 roku mogą wziąć udział także uprawnieni do tego obywatele RP stale zamieszkali oraz czasowo przebywający za granicą.


Osoby te powinny dokonać zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu osób uprawnionych do udziału (także korespondencyjnego) w referendum w obwodzie utworzonym za granicą. Rejestracja elektroniczna jest już możliwa w systemie e-wybory https://ewybory.msz.gov.pl/.


Warunki udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich określone są w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).


Więcej informacji na temat referendum można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: http://referendum2015.pkw.gov.pl/

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl